ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΧΤΑΜΠΙΤΟ Ε.Ε.

ΑΦΜ 800584918 Δ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης

Αρ. ΓΕΜΗ 130800706000. 

Follow us

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ